Området

Följande tider kommer gator & områden att användas av Ljungbydagarna:

  • Stora Torget, Stora Torgets östra körbana & Lilla Torget från torsdagen den 8/8 kl. 16.00 till tisdagen den 20/8 kl. 16.00
  • Storgatan mellan Stationsgatan & Bergagatan från torsdagen den 8/8 kl. 16.00 till tisdagen den 20/8 kl. 16.00
  • Stationsgatan mellan Olofsgatan och Storgatan och Storgatan mellan Stationsgatan och Kungsgatan, från fredagen den 9/8 kl. 08.00 till måndagen den 19/8 kl. 08.00
  • Delar av Ljungby 7:184, kv Loket och Dressinen (ca 30 m söder om Storgatan och Stationsgatan mellan Kungsgatan och toalettbyggnad) från fredagen den 9/8 kl. 08.00 till måndagen den 19/8 kl. 08.00
  • Tivoli på grusplan och parkering enligt ök med kommunen.
  • Storgatan mellan Bergagatan & Märta Ljungbergsvägen inkl parkeringen utanför Tre Torn, från fredagen den 16/8 kl.08.00 till måndagen den 19/8 kl 08.00
  • Den östra delen av Järnvägsparken, lördagen 10/8 kl 12.00 till söndagen 18/8 kl 24.00
  • Övriga delen av Järnvägsparken  från onsdagen den14/8 kl 18.00 till måndagen den 19/8 kl 00